Grus i Dojjan 45 år 2015

Grus i Dojjan i Kajskjulet (Halmstad) 2014

Spelmansstämmor och festivaler

Folkrot 2017

VM i träskofiol 2017


New videos on my Youtube-channel

Photos on Facebook

Bilfilmer

HundfilmerKlassisk musik:
Ilpha Kozhabekova (piano)

Claude Debussy: L'isle Joyouse
Liszt: Fantasia Quasi Sonata